s
sortering af affald

På grund af de høje omkostninger på dieselolie, ser vi os nødsaget til at indføre et midlertidigt olietillæg for vore tømninger og fragt.
Det er for april 2024 måned 5,8 %

Affaldshåndtering

Danmark er et af de lande i Europa som producerer mest affald pr. indbygger. Det er derfor vigtigt at vi sammen tager vare på vort fælles miljø og håndterer vort affald, med fokus på genanvendelse, miljøbeskyttelse og bortskaffelse på bedst mulig måde til gavn og glæde for os alle.

Både EU og Danmark har fokus på at styre, begrænse og nedbringe miljøpåvirkninger til gavn og glæde for hele vort samfund - det er sund fornuft.

Affaldshåndtering er en nødvendighed i vort samfund, der skal være styr på at affaldet vi producerer sorteres og håndteres bedst muligt.

Virksomheder kan bidrage til større genanvendelse af eksempelvis pap-, papir-, plast-, metal-, glasemballageaffald og organisk affald.

Affaldshåndtering

Nordjysk Forretnings & Industri Renovation har igennem årene udført mange opgaver inden for renovation.

Vi hjælper også gerne dig.