s
topbillede

På grund af de høje omkostninger på dieselolie, ser vi os nødsaget til at indføre et midlertidigt olietillæg for vore tømninger og fragt.
Det er for april 2024 måned 5,8 %

Økonomi

Dit firmas erhvervsaffald kan blive en vigtig ressource. Frem for at køre alt til forbrænding, kan du ved rette sortering spare penge. Nogle fraktioner er billigere at køre til genanvendelse end at forbrænde, andre fraktioner kan du få penge for.

Det kræver blot en grundig sortering som Nordjysk Forretnings & Industri Renovation gerne hjælper dig med at få sat i gang.

Affaldshåndtering

Nordjysk Forretnings & Industri Renovation har igennem årene udført mange opgaver inden for renovation.

Vi hjælper også gerne dig.