s
topbillede

På grund af de høje omkostninger på dieselolie, ser vi os nødsaget til at indføre et midlertidigt olietillæg for vore tømninger og fragt.
Det er for april 2024 måned 5,8 %

Screenet og resultatet var en succes!

Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation blev d. 2 juni 2009 screenet af arbejdstilsynet og fik ved denne lejlighed tildelt en grøn smiley fra arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

nfir smily

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret:

 at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne

 at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.

Affaldshåndtering

Nordjysk Forretnings & Industri Renovation har igennem årene udført mange opgaver inden for renovation.

Vi hjælper også gerne dig.