s
topbillede

På grund af de høje omkostninger på dieselolie, ser vi os nødsaget til at indføre et midlertidigt olietillæg for vore tømninger og fragt.
Det er for april 2024 måned 5,8 %

Grunden til inberetnings gebyr

Som virksomhed har vi fået pligt til at indberette til miljøstyrelsen, hvad der indsamles af affald og genanvendelse materialer på hver enkelt virksomhed.

Der vil blive fermsendt en kontrakt, der gør at vi forpligter os til at indberette de affaldsmængder vi indsamler på den enkelte virksomhed.

Print kontrakten, udfyld den med kunde nummer, navn og adresse.

Fax, mail eller send den med posten til os. (HUSK AT GEMME EN KOPI TIL DIG SELV)

pdfPrint kontrakt (åbner i Adobe Reader)

Affaldshåndtering

Nordjysk Forretnings & Industri Renovation har igennem årene udført mange opgaver inden for renovation.

Vi hjælper også gerne dig.