s
sortering af affald

På grund af de høje omkostninger på dieselolie, ser vi os nødsaget til at indføre et midlertidigt olietillæg for vore tømninger og fragt.
Det er for april 2024 måned 5,8 %

Affaldssortering til genanvendelse

Affaldssortering er en nødvendighed og et lovkrav bestemt af Affaldsbekendtgørelsen 2021.

Det er derfor vigtigt at man som virksomhed sorterer det affald, som produceres efter type af materiale, og ikke blot som tidligere i pap, plast og øvrigt brændbart, men nu også i organisk/mad affald, glas osv.

Se piktogrammer og tekst, nedenfor for detaljeret sortering, som virksomheder er forpligtiget til af sortere efter i mindst 12 fraktioner (hvis affald produceres). De evt. sidst fraktioner skal med ved af udgangen af 2022.

Din virksomhed skal kunne dokumentere udsorteringen af affald til genanvendelse. Denne dokumentation kan opnås ved at lave aftale med os, som er registreret i affaldsregisteret, for afhentning, miljørigtig håndtering og genanvendelse af jeres affald.

Det kommunale affaldstilsyn kan ved besøg, bede om dokumentation på din sortering og genanvendelse af dit affald.

Målet er en klimaneutral affald sektor, vedtaget i klimaplanen af 16 juni 2020

Vi tilbyder totalløsninger, der løser alle jeres udfordringer på affalds området, kontakt derfor vores dygtige Miljøkonsulenter for en samlet guidning og affaldsløsning.

Vi er lokal forankret i Hjørring og Hirtshals, men betragter hele region Nordjylland som vores hjemmebane og hjælper kunder fra Hobro til Skagen hver dag. Landsdækkende aftaler klarer vi sammen med vores samarbejdes partner Miljø Logistik A/S 

Madaffald Metal Glas Blød plast Papir Tekstilaffald Mad- & drikkekartoner Farligt affald Pap Restaffald Træ Hård PVCHaveaffald  Hård plast


Madaffald

Madaffald

Emballeret mad og madrester, i dåser, i plastemballage, i glas/flasker og kartoner. Desuden afskårne blomster. Skal afleveres i klare sække.
Metal

Metal

Blandet metal er kasseret kobber, aluminium, stål, messing og andet metal. Fra produktionsvirksomheder, nedbrydning og håndværkere
Glas

Glas

Vinflasker og andre glasflasker uden pant. Konservesglas og knuste drikkeglas. Vitaminglas og glas fra krydderier.
Tøm og skrab glasset - vask ikke.
Plast

Plast

Blød plast er folie typisk fra emballering, wrapping af paller osv. Kan med fordel sorteres i helt rent og i farvet. Kontakt os for yderligere vejledning.
Papir

Papir

Rent og tørt papir, fx magasiner, aviser, ugeblade og kuverter - både med og uden rude. Kvitteringer, papirsposer og tegnepapir.
Clips og tape må gerne sidde på.
Tekstilaffald

Tekstilaffald

Udtjent tøj og tekstiler, fx tøj, håndklæder og sengelinned. Det må gerne være slidt, hullet, plettet eller på anden måde ødelagt, men det skal være tørt.
Funktionelt tøj bør afleveres til genbrug.
Mad- & drikkekartoner

Mad- & drikkekartoner

Kartoner fra mælk, fløde, juice og kakao. Kartoner fra kikærter, flåede tomater og yoghurt eller lign.
Tøm og fold emballage - vask ikke.
Farligt affald

Farligt affald

Kemikalier, maling og gift. Lavenergipærer, lysstofrør og printerpatroner. Aerosoler som fx. deodoranter.
Log efter faremærkerne på produktet.
Pap

Pap

Rent og tørt pap, fx bølgepap og karton. Papemballage fra fødevarer, tandpasta og vaskepulver. Rør fra tom køkken- og toiletrulle.
Clips og tape må gerne blive siddende.
Restaffald

Restaffald

Pizzabakker, servietter, køkkenrulle, snasket papir eller pap. Cigaretskodder, bleer, chips- og kaffeposer.
Alt det affald, du ikke kan sortere i de andre affaldstyper.
Træ

Træ

Affaldstræ er mange forskellige fraktioner og vi indsamler både blandet, kasseret og ubehandlet træ fra renoveringsprojekter, tømrervirksomheder, byggepladser, produktionsvirksomheder. Produkterne kontrolleres, sorteres og afsættes efterfølgende til genanvendelse eller nyttiggørelse og spånpladeproduktion.
Hård PVC

Hård PVC

Hård PVC er bla. PVC-rør inkl. samlinger og bøjninger, tagrender, døre og vinduer (uden glas og jern ), hårde fejelister og paneler, elktrikerrør, kabelbakker, blålige eller mælkehvide tagplader samt persienner. Sorteres i forskellige kvaliteter og distribueres til genanvendelse
Haveaffald

Haveaffald

Haveaffald er f.eks. græs, hækafklip, mindre grene, buske mm. Affaldet må ikke indehold plast, træ-affald, jern mm. Anvendes til kompostering
Hård plast

Hård plast

Hård plast er f.eks. dunke, spande, rør, havemøbler, kasser osv. Kontakt os for yderligere vejledning.

Affaldshåndtering

Nordjysk Forretnings & Industri Renovation har igennem årene udført mange opgaver inden for renovation.

Vi hjælper også gerne dig.