sortering af affald

Sortering af affald

Affaldssortering er en nødvendighed. Intet affald forsvinder af sig selv. Heller ikke det affald, der generes i dit firma. Det affald vi producerer skal sorteres og håndteres bedst muligt når det skal bortskaffes.

Alle virksomheder har pligt til at håndtere sit affald bedst muligt. De har ansvar for, at den del af deres affald, der kan genanvendes, specialbehandles eller nyttiggøres, bliver sorteret fra og bortskaffet til korrekt behandling.

Det er derfor vigtigt at virksomhederne sorterer det affald, som opstår hos dem efter typen af materiale – eksempelvis papir, pap, træ, metal, glas og plast – og efter anvendelsesform – eksempelvis genanvendeligt-, forbrændings-, eller deponeringsegnet.

Sortering af affald er godt for miljøet. Det kan formindske energiforbruget, CO2-udledningen, råvareforbruget samt give mindre syreregn og smog – endelig kan det give bedre vandmiljø.

Affaldshåndtering

Nordjysk Forretnings & Industri Renovation har igennem årene udført mange opgaver inden for renovation.

Vi hjælper også gerne dig.